Съвместна инициатива на МКБППМН и отдел „Екология и инвестиционни проекти” при община Кубрат

   От 20 април 2011 г. ученици, служители и възпитатели от средношколско общежитие „Максим Горки” – гр. Кубрат се радват на три броя акация, които засадиха в деня на отворени врати на МКБППМН в партньорство с отдел „Екология и инвестиционни проекти” при Община Кубрат.
   Под мотото „Чиста и красива Природа” и „Уют за двора на всеки” учениците показаха съпричастност и подкрепа към обявената от Община Кубрат кампания ”Заедно за една по-чиста община” и Националната кампания да почистим и пазим България.
   По време на засаждането, което премина с активното участие на всички ученици от средношколското общежитие кратка и полезна информация за акацията прочете Султан Зейнел, ученичка от 11 клас на СОУ „Христо Ботев” – гр. Кубрат. Мирослава Георгиева, Магдалина Георгиева, Джейлян Сафи, Сезен Бейнур прочетоха стихове за Пролетта на известни български поети и така превърнаха инициативата в истинско пролетно преживяване, въпреки силния вятър.
   Едно от акациите да бъде „Дърво на мечтите” предложи Вилдан Халилова – главен експерт „Екология“, която поздрави учениците и отправи пожелания да се обединят и за други съвместни инициативи.

 

 

 

Съвместна инициатива на МКБППМН и отдел 'Екология и инвестиционни проекти' Съвместна инициатива на МКБППМН и отдел 'Екология и инвестиционни проекти' Съвместна инициатива на МКБППМН и отдел 'Екология и инвестиционни проекти'
Съвместна инициатива на МКБППМН и отдел 'Екология и инвестиционни проекти' Съвместна инициатива на МКБППМН и отдел 'Екология и инвестиционни проекти' Съвместна инициатива на МКБППМН и отдел 'Екология и инвестиционни проекти'

 

Назад