Министерство на отбраната набира кандидати за обучение в курсовете за начална и специална военна подготовка през 2016 г.

   Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсовете се обявяват със Заповед на министъра на отбраната и се издават в „Каталог на курсовете за начална и специална подготовка“. В него се определя мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготовка, продължителността на курсовете, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.

 

 

Каталог на курсовете за начална и специална подготовка през 2016 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад