Две кубратски учителки участваха в обучение в Португалия

   Две учителки от Кубрат участваха в едноседмичен курс в град Сесимбра, Португалия, в изпълнение на проекта „Знаещи учители. Можещи ученици. Успешно училище“ по програма „Еразъм+“.
   Директорът на СОУ „Христо Ботев“ Татяна Дочева и учителят по английски език Марина Йорданова се включиха в обучението на тема „Стимулиране на креативността и иновациите в класната стая“. В семинара, организиран от образователен център CREF, имаше участници от Литва, Румъния и България. Сред водещите преподаватели бяха професорите Витор Коста, Жозе Малдонадо и Сандра Фрадао от университета в Лисабон. Предварителната подготовка за курса включваше представяне на участниците и техните училища, както и представяне на културата и историята на съответната страна.
   В рамките на курса бяха представени различни образователни програми и платформи - работа с интерактивна дъска, работа по групи, практически упражнения.
   Участниците във форума посетиха държавно и частно училище, където се запознаха с методиката на обучение с помощта на таблети. Преподавателите обмениха добри практики, прилагани в техните училища, и обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.

 

Назад