20 годишен юбилей чества групата за изворен фолклор в с. Бисерци

   20 години от създаването на групата за изворен фолклор към читалище „Стефан Караджа-1928“ в с. Бисерци отбелязаха самодейците от състава.
   На тържеството за празника присъстваха кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, заместник-кметовете Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов и жители на селото.
   За изминатия път на читалищните състави разказа дългогодишният секретар на културната институция Алиш Арифов. Хореографът на групата отбеляза, че за обичая „Хъдрелез“ са включени в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища - България“. Той допълни, че в момента с художествена самодейност се занимават 70 жители на селото.

 

Назад