Публично обсъждане на актуализирания oбщински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г.

   В Кубрат се състоя публично обсъждане на актуализирания план на община Кубрат за периода 2014 - 2020 г. Присъстваха кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и инж. агр. Красимир Великов, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, кметове на кметства, общински съветници, служители в общинската администрация, ръководители на учреждения и институции, представители на НПО, граждани.
   С приоритетите и специфичните цели на община Кубрат запозна присъстващите кметът инж. Бюрхан Исмаилов. Накрая имаше въпроси, мнения, предложения и препоръки към актуализирания план.

 

 

Публично обсъждане на актуализирания oбщински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. Публично обсъждане на актуализирания oбщински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. Публично обсъждане на актуализирания oбщински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г.

 

Назад