Информационна конференция в Кубрат

   В конферентната зала на новата спортна зала в Кубрат се проведе информационна конференция по проекта на сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ "Местна инициативна група /МИГ/ - Завет в партньорство със СНЦ "МИГ - Кубрат" "Помощ за подготвителни дейности". Целта на проекта е да се създаде нова стратегия за местно развитие по Подхода ЛИДЕР - Водено от общностите местно развитие на териториите на общините Завет и Кубрат. Срокът на изпълнение е от 07.12.2015 г. до 07.06.2016 г., като одобрената финансова помощ възлиза на 48 895,75 лв.
   Във форума взеха участие заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, експертът по информационни дейности Диана Бебенова-Николова, ръководителят на Областния информационен център по оперативните програми в Разград Юлиан Данаилов, председателят на СНЦ "МИГ - Кубрат" Гюлджан Касим. Присъстваха общински съветници, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор.
   Конференцията бе открита от Нина Цонева. Презентации направиха Диана Бебенова-Николова, Гюлжан Касим и Юлиан Данаилов. Представени бяха темите: "Защо "Водено от общностите местно развитие?"; "Как местната общност ще участва в разработването на Стратегията?" и "Многофондова Стратегия за местно развитие". Състоя се и разработване на предложения за определяне на приоритети в Стратегията за местно развитие Завет - Кубрат.
   Имаше ползотворна дискусия, зададоха се въпроси, чуха се мнения и препоръки.

 

 

Информационна конференция в Кубрат Информационна конференция в Кубрат Информационна конференция в Кубрат

 

Назад