Покана за участие в обществено обсъждане на Актуализиран документ на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г.

   На 10.03.2016 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в Ритуалната зала на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кубрат ще се проведе обществено обсъждане на Актуализирания документ на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г.
   С Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Кубрат, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината.
   По време на общественото обсъждане ще бъдат разгледани мерки, които допълнително са включени в изготвения проект на Актуализирания документ на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г.
   Проектът на Актуализирания документ на Общинския план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. е публикуван на интернет страницата на Община Кубрат – www.kubrat.bg, Раздел „Стратегически приоритети“.
   Общинска администрация – Кубрат разчита на Вашето активно участие в процеса на актуализиране на този важен за общината стратегически документ.

 

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Доклад към Актуализирания документ на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. Версия за Acrobat Reader
Презентационен материал Версия за Acrobat Reader

 

Назад