СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат получи знак за „Училище - зона за филантропия“

   От 2014 г. СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат е част от мрежата на Националния алианс за работа с доброволци /НАРД/. През май 2015 г. група ученици-доброволци бяха обучени как да избират доброволчески каузи и да ги реализират.
   Сега, през февруари 2016 г., в Пловдив се проведе Национална среща на училищата, включени в проект „Училището - зона за филантропия“, координиран от НАРД. Доброволците ученици от кубратското училище Цвета Коцева и Беркант Мутишев, с ръководител Стефка Александрова, представиха каузата си „Зелено богатство, зелено бъдеще - да запазим града ни чист и красив“. Чрез нея, през годината те реализираха различни дейности - почистване на градския парк „Омол“, изрисуване на стените на воден резервоар в същия парк с анимационни герои, почистване на предизборните плакати в града, организиране на дарителска кампания за болно дете от Кубрат.
   Цвета и Беркант, заедно с още над 100 младежи доброволци, педагози и ръководители на учебни заведения от цялата страна, споделиха положителните преживявания и предизвикателствата при изпълнението на дейностите. Всички се обединиха около желанието да продължат да развиват филантропията като ценност в себе си и своите общности. СОУ „Христо Ботев“ - Кубрат и другите двадесет училища, включени в проекта, получиха и специален идентификационен знак за „Училище - зона за филантропия“.

 

Назад