Информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“ по под мярка 19.1 от ПРСР 2014-2020 г. на СНЦ „МИГ Завет“ и СНЦ „МИГ Кубрат“

   На 9 февруари 2016 г. бе проведена първата информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“ по под мярка 19.1 от ПРСР 2014-2020г. на стойност 48 895.75 лв, изпълняван от СНЦ “Местна инициативна група Завет” в партньорство със СНЦ “Местна инициативна група Кубрат”. Събитието събра над 82-ма представители на местната общност от територията на общините Завет и Кубрат. Заседателната зала на Община Завет се оказа тясна да побере всички желаещи да се запознаят с прилагането на подхода “Водено от местните общности развитие”, който е в основата за разработване на Стратегии за местно развитие, финансирани по Програма за развитие на селските райони.
   В работата на конференцията участва зам.-кмета на Община Завет Зюлфие Исмаил и зам.-кмета на Община Кубрат - Нина Цонева. И двете дами подчертаха важността и значението на проекта „Помощ за подготвителни дейности“ за разработването и финансирането на Местна стратегия за развитие, към която местните бенефициенти да подават проекти.
   В резултат от информационните беседи и дискусии, присъстващите представиха над 50 свои идеи за развитие на земеделски стопанства, малки предприятия и неправителствени организации на територията на двете общини. В края участниците подчертаха, че с нетърпение очакват следващите информационни срещи и обсъждания, които да им помогнат да се подготвят за кандидастване към Стратегията.

 

 

Информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности“ Версия за Adobe Reader

 

 

Информационна конференция по проект "Помощ за подготвителни дейности" Информационна конференция по проект "Помощ за подготвителни дейности" Информационна конференция по проект "Помощ за подготвителни дейности"

 

Назад