График на информационните срещи за м. Февруари 2016 г. по проект „Помощ за подготвителни дейности“ на СНЦ „Завет“ и СНЦ „МИГ „Кубрат“

   Публикуван график на предстоящите информационни срещи за м. Февруари 2016 г. по проект „Помощ за подготвителни дейности“ на СНЦ „Завет“ и СНЦ „МИГ „Кубрат“ по населени места в двете общини.

 

 

График на информационните срещи за м. Февруари 2016 г. по проект „Помощ за подготвителни дейности“ Версия за Adobe Reader

 

Назад