Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

   На основание чл. 43 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Ви информираме за обява за провеждане на конкурс за за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, съгласно Заповед № КВ-24 / 15.01.2016 г. на министъра на отбраната.

 

 

Обява Версия за Acrobat Reader
Приложение № 1 - Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина Версия за Acrobat Reader
Приложение № 2 - Нормативи за физическа годност Версия за Acrobat Reader

 

Назад