Конкурс за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа”   Община Кубрат в качеството си на партньор и в изпълнение на дейност 3 и дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа” търси да назначи медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” за предоставяне на здравни услуги на потребителите.
   Заявления за кандидатстване ще се приемат от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. вкл. в сградата на ОП “Социални услуги” гр. Кубрат, ул. “Страцин” №2.
   Забележка: В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най късно до 29.01.2016 г.
   Необходими документи:
   • документ за самоличност (за справка);
   • автобиография;
   • диплома за базово медицинско образование, образователно-квалификационна степен; специалност (копие);
   • документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател / трудова книжка / др.);
   • служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
   • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).

   От екипа за управление на проекта на местно ниво

 

 

Съобщение за провеждане на конкурс за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад