Относно проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. на СНЦ „Миг Завет“ и СНЦ „Миг Кубрат“

   Екипа на проекта уведомява всички желаещи да вземат участие в информационните събития по проекта, че поради лошите атмосферни условия, предвидената за 19.01.2016 г. информационна конференция се отлага.
   Засега не се променят датите на предвидените информационни срещи на 26-ти януари (в гр. Завет) и на 27-ми януари (в гр. Кубрат).
   Поканваме всички юридически и физически лица (фирми, НПО-та, читалища, земеделски производители и други), които се интересуват от възможностите за кандидатстване по проекти към бъдещата Стратегия за местно развитие на територията на двете общини, да вземат участие на предвидените информационни срещи на:
   - 26.01.2016 г., място - Заседателна зала на Община Завет, гр. Завет - Провеждане на еднодневна информационна среща – от 10:30 ч.;
   - 27.01.2016 г., място – Ритуална зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат - Провеждане на еднодневна информационна среща – от 10:30 ч.

   ДНЕВЕН РЕД НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ:
   • Представяне на новите приоритети на ПРСР 2014-2020, приложими мерки и бенефициенти.
   • Подходът ЛИДЕР - Водено от общностите местно развитие.
   • Основни подходи и принципи за подготовка на стратегия за ВОМР.
   • Изисквания към членовете на МИГ.
   • Разработване на Стратегията на МИГ. Възможности за финансиране на стратегията от повече от един фонд.

   Молим, във връзка с организирането на събитията, желаещите да присъстват на информационните срещи на 26-ти и 27-ми януари, да потвърдят своето участие на следния ел.адрес: mig_zavet.kubrat@abv.bg или на:
   - GSM: 0894 631 850 – за информационната среща на 26.01.2016 г. в гр. Завет;
   - GSM: 0879 918 167 - за информационната среща на 27.01.2016 г. в гр. Кубрат.

   Очакваме ви!

 

Назад