Хранителни помощи получиха вече много бедни от Кубратско

   В община Кубрат започна раздаването на хранителни помощи по новата европейска програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица. Това стана със съдействието на д-р Милена Кехайова, секретар на Областния съвет на БЧК в Разград и неговите доброволци. Дейностите по доставките бяха контролирани лично от кмета на общината инж. Бюрхан Исмаилов, неговите заместници Нина Цонева и Красимир Великов, председателя на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, а така също и от кметовете на селата и общински съветници. Продуктите бяха разнесени по места, под ръководството на Танжу Фетта, председател на общинския съвет на БЧК.
   В общината право на помощи имат 1 381 души. Те са от: гр. Кубрат - 341 и селата Беловец - 148, Бисерци - 118, Божурово - 45, Горичево - 47, Задруга - 67, Звънарци - 53, Каменово - 34, Медовене - 27, Мъдрево - 84, Равно - 40, Савин - 65, Севар - 135, Сеслав - 84, Тертер - 22, Точилари - 25 и Юпер - 46. Всички те получават по 5 кг брашно, 3 кг леща, 3 кг спагети, 1,6 кг компот и 1 кг плодов конфитюр. Раздаването на индивидуалните пакети ще приключи в края на януари.

 

Назад