Видеонаблюдение на възлови места в Кубрат

   Опити за въвеждане на видеонаблюение на възлови места в Кубрат са правени и преди. Сега това се възобновява и разширява. Извършва се прекарване на нови оптични кабели за камери, монтират се нови устройства.
   Видеоконтрол ще бъде осъществяван в районите на парк "Омол", новата спортна зала и централната част на града, на някои оживени кръстовища, спортни площадки и градинки. Целта е да бъдат спрени вандалщината и щетите по съоръженията и осигуряване на безопасността на хората и превозните средства. Контролът ще се осъществява главно от служители на РУ на МВР в града.

 

Назад