Международна среща в Кубрат

   По проекта „Чисти реки – за чисти морета“, който е по програмата „Учени през целия живот“, в СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат се работи от септември 2009 г. Целта е да се приобщят жителите на общината към проблема за опазване на водните ресурси на планетата, да се научат да опазват и пестят водата, както и кои са най-често срещаните замърсители на местните водоеми. Проектните дейности се изпълняват съвместно с партньори от още пет европейски държави – Латвия, Италия, Турция, Румъния и Великобритания.
   Досега учениците от училището са участвали в различни прояви и инициативи, свързани с проекта. Проведен бе конкурс за видеоклип и рисунка на тема: „Аз и водата“. Проучено бе и мястото на извиране на Топчийска река и бе направен анализ на водата. Състоя се и конкурс за есе на английски език на тема: „Нашите реки – това сме ние“. Анкетирани бяха 117 жители на града за отношението им към проблемите с водата. Почистени бяха бреговете на река Топчийска в района на село Каменово. Изготвени бяха справки за защитените природни обекти в общината и рекламна брошура. В общоучилищната кампания „Калкулатор на спестената чиста вода“ за една седмица 200 ученици спестиха 5000 литра питейна вода.

 

Назад