Информационна среща в Кубрат

   Поредната информационна среща на Областния информационен център /ОИЦ/ в Разград се проведе в Кубрат. Тя бе на тема „Актуални възможности за кандидатстване с проекти“.
   В срещата взеха участие заместник-кметовете на община Кубрат Красимир Великов и Нина Цонева, секретарят на общината Хюсние Мустафова, директорът на Дирекция „Хуманни дейности“ при община Кубрат Стефан Калинов, ръководителят на Агробизнесцентър - Кубрат Павлин Петров, общински съветници, кметове на кметства, служители от общинската администрация, представители на институции и организации, НПО и училища, бизнесмени, граждани.
   Срещата бе открита от Нина Цонева. Презентации по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и други, направиха специалистите от ОИЦ Емил Чанков и Бехидже Ахмедова.
   Бяха зададени и някои въпроси от присъстващите, на които бе отговорено компетентно.

 

Назад