Обсъден бе проектобюджетът за 2016 г. на община Кубрат

   В Кубрат се състоя публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г. на община Кубрат. Присъства цялото ръководство на общината - кметът Бюрхан Исмаилов и неговите заместници Красимир Великов и Нина Цонева, председателят на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман, кметове на кметства, общински съветници, служители в общинската администрация, ръководители на учреждения и институции, граждани.
   Обсъждането бе открито и водено от Бюрхан Исмаилов. Той представи и презентация на проектобюджета. По приходната и разходната част той е в размер на 10 610 146 лв. В сравнение с приетия бюджет за тази година, той е с 1 310 898 лв. по-малък. Общо собствените приходи са 2 675 200 лв. Общата субсидия за държавни дейности е в размер на 5 818 200 лв. От тях най-много са предвидени за „Образование“ - 3 747 400 лв., следват „Общинска администрация“ - 782 900 лв., „Социални грижи“ - 573 600 лв., „Здравеопазване“ - 365 600 лв. и други. Като цяло общинският кмет акцентира върху отговорното харчене на парични средства и строгата финансова дисциплина.
   След презентацията имаше въпроси, предложения, мнения и препоръки. Председателят на читалището в Кубрат Руси Русев на няколко пъти взе думата, за да постави въпроси, свързани с цялостната рехабилитация на читалищната сграда, за библиотеката и ритуалната зала в нея и за нуждата от ремонт на паркинга пред сградата на Горското стопанство. Бившият заместник-кмет на община Кубрат и бивш шеф на Областна дирекция „Земеделие“ в Разград Юзджан Алиев, също на няколко пъти взе отношение по различни въпроси. Той представи и подписка от 116 души от ромската махала на града, които желаят там да бъде изградена спортна площадка. Отношение още взеха ръководителят на Агробизнесцентър - Кубрат и общински съветник Павлин Петров, общинският служител Евгени Генев и други. В полезната дискусия се включиха и кметът на общината и неговите заместници.

 

 

 

Обсъден бе проектобюджетът за 2016 г. на община Кубрат Обсъден бе проектобюджетът за 2016 г. на община Кубрат Обсъден бе проектобюджетът за 2016 г. на община Кубрат

Назад