Кубратска учителка с участие в норвежко-български проект

   В СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат продължава работата по проект „Отвъд границите на предразсъдъците“. Партньори на проекта са Solvang Skole - Qyer в Норвегия и Факултетът по педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
   Проектните дейности са насочени към изграждане на продължаващо партньорство на учители, научни и образователни експерти от Норвегия и България в работата по усъвършенстване на обучението на учениците в разбирането и приемането на европейските ценности, като норма на поведение в многокултурна среда. Дейностите се осъществяват на база изградената структура на националната мрежа от училищни европейски клубове - Национално сдружение на българските европейски клубове /НАБЕК/.
   Във връзка с участието на ученическите европейски клубове в проекта, в София се проведе семинар на тема „Разчупване на стереотипите в обучението“. В него участва и ръководителят на евроклуба при СОУ „Христо Ботев" в Кубрат Иванка Алексиева. Той е създаден през 2008 г., а от 2010 г. е член на НАБЕК.
   Програмата на семинара включваше представяне на актуални теми, свързани с развитието на Европейския съюз, добри практики и идеи за работа в клубовете, споделяне на норвежки педагогически опит. Лектори бяха университетски преподаватели, особено полезен за участниците в семинара бе и диалогът с европейския комисар, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич.

 

Назад