Уведомление във връзка с опазване на околната среда

   Община Кубрат уведомява, че съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 8 и 9 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр. Кубрат за управление на отпадъците на територията на Община Кубрат е забранено:
   - паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар;
   - нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на битови и производствени отпадъци.

 

 

Уведомление Версия за Acrobat Reader

 

Назад