Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 05.11.2015 г.

   На 5 ноември 2015 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Ритуалната зала към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1891“ - гр. Кубрат ще се проведе тържествена сесия на Общински съвет - гр. Кубрат.
   Заседанието, свикано от Областния управител, ще протече при следния дневен ред:
   1. Полагане на клетва от общинските съветници, Кмета на общината и Кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.
   2. Други.

 

Назад