Семинар за диабета в Кубрат

   При голям интерес в Кубрат се проведе семинар на тема „Диабет? Действай днес, промени бъдещето!“. Гости и лектори на семинара бяха проф. д.м.н. Иван Поромански - началник на клиника „Гнойно-септична хирургия“ в УМБАЛСМ в „Пирогов“, д-р Васил Вълов - мениджър достъп до иновации „Ново Нордиск Фарма“ - България, Таня Ангелова - „Балмед“ ООД - София - изключителен вносител на медицински изделия за хора с диабет, д-р Доцка Атанасова - БКЦ - Разград, Красимир Кънев - председател на Българска асоциация „Диабет“ и Росица Калинова - директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в Кубрат. Присъстваха и председатели и членове на диабетни дружества от Силистра, Разград, Габрово, Нова Загора, Павликени, Троян и Попово.
   Прочетени бяха поздравителни адреси от временно изпълняващия длъжността кмет на община Кубрат Снежана Георгиева и от представители на дружества от страната. Историята на „Елизабет“ - посветена на наближаващата 100-годишнина от откриването на инсулина, представи г-жа Ангелова.
   Изнесени бяха и лекции по темите: „Диабетно стъпало - профилактика и лечение“ от проф. Поромански, „Захарният диабет - постижения и предизвикателства“ от д-р Вълов, „Усложнения, вследствие на диабет“ от д-р Атанасова, „Социално-икономическо измерение на борбата с диабета“ от г-жа Ангелова и проф. Даскалова и „Права и задължения на хората с увреждания“ от г-жа Калинова.
   Състоя се и дискусия по въпроси, свързани с някои проблеми на диабетиците от града и общината.

 

Назад