Организацията на инвалидите в Кубрат чества 25-годишен юбилей

   Членовете на Общинската организация на СИБ /Съюз на инвалидите в България/ в Кубрат честваха 25 години от нейното създаване. На тържеството присъстваха кметът на община Кубрат Ремзи Халилов, заместник-кметът Снежана Георгиева, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Росица Калинова, директорът на ОП „Социални дейности“ Ахмед Камбер, председателят на общинската организация на пенсионерите Стоян Ангелов, председателят на клуба на учителите-ветерани „Просвещение“ Деяна Златева, представители на организации на СИБ в Разград, Тутракан и Исперих.
   Слово за 25-годишния път на организацията прочете нейният председател Радослав Няголов, който е и председател на Областната организация на СИБ - Разград. Кубратската организация на хората с увреждания е учредена през 1990 г. е 54 членове и първи председател Величко Иванов. Сега тя има 10 съставни дружества с цад 1 300 членове. Имаше приветствия, прочетени бяха поздравителни адреси и поднесени подаръци и цветя, последва и концертна програма.

 

Назад