Самодейците от Юпер и Каменово със специални награди от Националния събор в Копривщица

   В 50-то юбилейно издание на Единадесетия Национален събор за българско народно творчество в Копривщица участваха и 70 самодейци от четири читалища на община Кубрат. Техните изпълнения бяха оценявани от жури с председател проф. Елена Кутева и членове - гл. ас. д-р Камен Дончев и гл. ас. д-р Ива Станоева от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
   Фолклорните състави от община Кубрат се представиха достойно на събора. Дървен плакет за цялостен принос на институция заслужи НЧ „Напредък - 1915“ от с. Юпер. Два състава получиха кадифени плакети за цялостен принос - групата за автентичен фолклор при НЧ „Напредък - 1915“ от с. Юпер и женската фолклорна група „Капанка“ при НЧ „Напредък - 1911 “ от с. Каменово. Тези два състава, както и групата за изворен фолклор при НЧ „Васил Левски - 1932“ от с. Звънарци и групата за автентичен фолклор при НЧ „Светило - 1926“ от с. Беловец получиха грамоти за участието си в събора.

 

Назад