Публично обсъждане на екологични програми на Община Кубрат за периода 2015 - 2020 г.

   Община Кубрат кани заинтересованите страни да представят своите предложения за изготвяне на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.
   Община Кубрат започна разработването на програмни документи за периода 2015-2020 г. - Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и предвид предстоящо изтичане на срока на действащите документи.
   Участието на заинтересованите страни от началото на разработване на документите е изключително важно както за събирането на данни, така и за оценка на мерките, които вече се прилагат. Участниците в консултациите ще бъдат основният ресурс в последващите фази на разработване на програмите, а тяхното непрекъснато участие ще гарантира, че разработените програми ще бъде уместни, полезни и постижими.
   В тази връзка приканваме всички заинтересовани физически и юридически лица да представят своите предложения за изготвяне на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015-2020 година.
   Предоставяме на Вашето внимание и Анкетна карта за проучване на настоящото състояние на околната среда, както и визията, целите и приоритетите в развитието на община Кубрат в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъците за периода 2015 – 2020 година.
   Мнения, предложения и попълнени Анкетни карти могат да се депозират на място в Информационния център на Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” №1; с писма на адрес: гр. Кубрат 7300, ул. „ Княз Борис I” № 1, Община Кубрат; по факс: 0848/73205 и на електронна поща: kubrat@kubrat.bg или v.halilova@kubrat.bg.

 

 

Анкетна карта за проучване на настоящото състояние на околната среда Версия за Microsoft Word

 

Назад