Доброволческа акция на ученици от Кубрат

   „Зелено богатство, зелено бъдеще - да запазим града ни чист и красив“ е каузата, избрана от група доброволци от СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат, работеща по проекта „Училището - зона за филантропия“. Идеята е да бъдат освежени и почистени ключови места в града, които се посещават от много местни жители и гости.
   Като най-посещавано място бе избран парк „Омол“, който бе наскоро основно обновен. Но в него като грозно петно остана старият воден резервоар. С помощта на община Кубрат, в лицето на кмета Ремзи Халилов, заместник-кмета Снежана Георгиева, директора на Дирекция „Хуманни дейности и ТО“ при общината Стефан Калинов и експерта в отдел „Екология“ г-жа Халилова и с пълната подкрепа на директора на училището Татяна Дочева, акцията бе наскоро осъществена.
   В нея се включиха както малчуганите от четвъртите класове, така и тийнейджъри от 7 до 11 клас. Голяма отговорност се падна на невръстните художници, ръководени от преподавателя по изобразително изкуство в школото Стоян Черников.
   Накрая резултатите бяха повече от положителни. Паркът бе почистен, а водният резервоар грейна в ярки цветове на приказни герои.

 

Назад