Самодейци от четири читалища на община Кубрат ще участват в Националния събор в Копривщица

   На 7, 8 и 9 август 2015 г. в Копривщица ще се проведе Единадесетият Национален събор за българско изворно творчество. За него бяха одобрени и класирани от областната комисия състави от четири читалища на община Кубрат. Общо на събора ще участват около 70 самодейци, като ръководител на групата ще бъде главният художествен ръководител на читалището в Кубрат Здравко Вутов. Част от разходите се осигуряват от общинското ръководство и лично от кмета Ремзи Халилов и от читалищните настоятелства.
   Групата за автентичен фолклор при НЧ „Напредък - 1915“ от с. Юпер е с художествен ръководител Даринка Йорданова. Тя ще се представи с песните „Задади съ, Стуене ле“, „Залюбих си, мамо ма“ и „От долу иди сламена каручка“. Групата за изворен фолклор при НЧ „Васил Левски - 1932“ от с. Звънарци с художествен ръководител Виолета Христозова ще покаже обичая „Лазаруване“. Женската фолклорна група „Капанка“ при НЧ „Напредък - 1911“ от с. Каменово ще изпее песните „Лежала Рада“, „Залюби Ванчо Тудорка“ и „Стоян кон седлае“. Групата за автентичен фолклор при НЧ „Светило - 1926" от с. Беловец е с художествен ръководител Павлина Илиева. Тя ще се представи с песните „Добри Велике думаше", „Стоян кон седлае“ и „Покачила се Иринка“. Да пожелаем успех на четирите състава от община Кубрат!

 

Назад