Важно съобщение във връзка с Преброяване 2011 г.

   На 09 март 2011 г. /сряда/ в работното помещение за преброяването /фронт–офиса/ на Общинска администрация - Кубрат ще се предават материалите от контрольорите на представителите на ТСБ - Разград по следния график:
   8.30 ч. – Беловец и Юпер
   9.00 ч. – Бисерци и Равно
   9.30 ч. – Севар и Мъдрево
   10.00 ч. – Звънарци и Сеслав
   10.30 ч. – Горичево и Задруга
   11.00 ч. – Точилари и Медовене
   11.30 ч. – Савин и Тертер
   13.00 ч. – Каменово и Божурово
   13.30 ч. - Кубрат – КР №11, 12, 13, 14 и 15
   14.15 ч. - Кубрат – КР №16, 17, 18,1 9 и 20
   15.00 ч. - Кубрат – КР №21, 22, 23 и 37

   КР – Контролен район

   Влизането ще става през стария вход на общината.

 

Назад