Фолклорен празник в село Юпер

   За първи път в местността Дъбовата гора до село Юпер, Кубратска община, се събраха много хора от различни места. Тук се проведе тържество по повод стогодишния юбилей на НЧ „Напредък - Юпер 1915“. Същевременно се проведе и Първият фолклорен събор „Вълшебна плетеница - живи човешки съкровища“.
   Гости бяха депутатът Ахмед Ахмедов, доцент д-р Веселка Тончева от БАН, доцент д-р Николай Ненов - директор на Регионалния исторически музей в Русе, Феодора Илиева - главен специалист в отдел „Култура“ на община Кубрат, кметове, общински съветници, секретари на читалища от общината, бивши самодейци и читалищни деятели от Юпер и други селища.
   Слово за историята на читалището произнесе Румяна Минчева, председател на читалищното настоятелство, имаше поздравителни адреси от Министерството на културата, от кмета на община Кубрат Ремзи Халилов, от Регионалния исторически музей в Русе, наградени бяха бивши художествени ръководители на самодейни състави към читалището.
   Фолклорният маратон продължи близо 10 часа. В него се представиха над 415 самодейци от 25 читалища в Североизточна България. Със свои оригинални песни и танци се изявиха над 50 индивидуални и колективни изпълнители. Първи бяха домакините от групата за автентичен фолклор и обичаи, вписана в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища - България 2010 г.“ към ЮНЕСКО. Още два изявили се на сцената състава имаха такова високо признание - групата за изворен фолклор към читалището в село Бисерци, Кубратска община, и групата за автентичен фолклор към читалището в село Старо село, Тутраканска община. С голям интерес се посрещнаха и изпълненията на танцова формация „Лудогорие“ - Разград, на най-малката участничка - четиригодишната Руми от село Осенец, на талантливия млад певец в инвалидна количка Росен Атанасов от Юпер, на Нина Богданова от Разград...
   Успоредно с концертната програма се състояха още две прояви - конкурс за най-добре приготвени обредни хлябове и кулинарна изложба на най-различни вкусни неща от традиционната юперска кухня.

 

Назад