Четвърти фотоконкурс за любители фотографи

   В Кубрат завърши Четвъртият фотоконкурс за любители фотографи „Моят роден край през обектива“. Той бе в рамките на Майските празници на града и бе организиран от община Кубрат и общинския детски комплекс. В него взеха участие 27 любители фотографи - 21 във възрастовата група 10-19 години и 6 - над 19 години.
   В категорията „Пейзажи“ - /10-19 г./ спечели Траяна Димитрова, следвана от Симеон Василев и Селин Неби, а при големите /над 19 г./ - Недялка Кирилова. При „Празници и обичаи“ в първата група подреждането е: 1. Есин Ахмедова, 2. Виктор Димитров, 3. Анъл Шукриев, а при над 19-годишните първа е Марчела Михова-Енчева. В категория „Ежедневие“ при най-малките първи е Константин Йорданов, следван от Михаела Йорданова и Мелис Зекишева, а при по-големите победител е Лидия Георгиева.
   Дадени бяха и две специални награди - на Мерлин Зейнал - за най-оригинална снимка на животни и на Доротея Георгиева - за цялостен принос.
   Наградите бяха връчени лично от кмета на община Кубрат Ремзи Халилов, а с най-добрите творби бе открита фотоизложба във фоайето на читалището.

 

Назад