Открита кампания за разделно събиране на негодни за употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори

   Община Кубрат със съдействието на «Трансинс технорециклираща компания” АД и „Трансинс батери“ ООД организират кампания за разделно събиране на негодни за употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори в периода 04.05.2015 г.- 15.05.2015 г.

 

 

Информационна брошура за кампанията Версия за Acrobat Reader

 

Назад