Публично се обсъжда общ устройствен план на община Кубрат

   В процес на изработване е проект за общ устройствен план на община Кубрат в обхват на всички населени места, заедно с техните землища. Във връзка с това в ритуалната зала на читалището в Кубрат се състоя публично обсъждане на предварителния проект. Присъстваха заместник-кметовете община Кубрат Снежана Георгиева и Осман Чауш, председателят на Общинския съвет Ибрахим Яхов, кметове и общински съветници, представители на общинската администрация и други институции, бизнесмени. Проектът, който е съфинансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и община Кубрат, бе представен от екип на проектантската организация „Маптийм“ ЕООД - София. Той бе ръководен от Атанас Маламов, като в него влизаха още Димитър Андонов, Велислава Джамбазова /и тримата урбанисти/ и инж. Светла Петрова. Презентация направи Димитър Андонов. След това имаше изказвания и препоръки. Зададени бяха и някои въпроси, на които бе отговорено компетентно. Предстои в едномесечен срок да се направят предложения по плана.

 

Назад