Община Кубрат е на 42-ро място по прозрачност в страната

   Станаха известни резултатите от активната прозрачност на институциите в страната. Община Кубрат е класирана на 42-ро място. За периода 23 февруари - 23 март 2015 е. са оценени 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.
   От структурите В областта, само община Разград е по-напред В класацията - на 12-то място. За сравнение Областна администрация е на 71-во място, община Исперих - 94, Регионална здравна инспекция - 245, община Завет - 343, община Лозница - 401, Областна дирекция „Земеделие" - Разград - 459, община Самуил - 478, община Цар Калоян - 486, РИО на МОН - Разград - 488, ОД на МВР - Разград - 501. На първо място е Министерство на отбраната, следвано от община Стражица и община Добрич. Община Кубрат в последните години непрекъснато повишава нивото си на прозрачност.
   Докато през 2012 г. тя бе на 72-ро място, през 2013 - 71, 2014 - 53 и 2015 - 42. Само за последната година повишението е с 11 пункта. Целта на проучването, което Програма „Достъп до информация“ провежда от 2006 г. насам, е да оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информации в Интернет.
   Фокус на проучването за 2015 г. отново е финансовата, бюджетната прозрачност, целокупността, честността, непоквареността и почтеността. За целта индикаторите в специалната секция на проучването са актуализирани, в съответствие с новите задължения за публикуване на информация по Закона за обществените поръчки.

 

Назад