Подадени са 36 предложения за европроекти

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се състоя информационна среща от втората фаза на националната инициатива „Да създадем Заедно България 2020“ на мрежата от 28 информационни центъра в страната. На нея присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Снежана Георгиева, кметове и общински съветници, представители на общинската администрация, Агробизнесцентъра, културни и други институции, бизнесмени. Екип на Областния информационен център /ОИЦ/ - Разград, в състав Емил Чанков и Бехидже Ахмедова представи резултатите от допитването сред граждани и представители на фирми и организации - какво те искат да се промени с европейски средства в община Кубрат или населеното място, в което живеят. Разяснено бе по коя европрограма и при какви условия могат да бъдат финансирани предложенията за проекти. Презентация за това направи Емил Чанков. От Кубратска община са подадени 32 анкетни карти с 36 предложения за европроекти. Те са основно в областите на инфраструктурата, социалните услуги, бизнеса, образованието, туризма и други. От своя страна Снежана Георгиева запозна присъстващите с изпълнените досега проекти в общината и с тези, които са в процес на изграждане. Накрая бе разиграна томбола между изпратилите анкетни карти. Голямата награда изящен сервиз за кафе спечели общинският съветник от с. Севар Мехмед Мехмедов.

 

Назад