Обсъдиха проблемите на образованието в община Кубрат

   В Кубрат се проведе „кръгла маса“ за обсъждане на проблемите на образованието в общината. Това се наложи след като на заседание на общинския съвет през месец септември 2014 г. бе взето такова решение. Присъстваха кметът на община Кубрат Ремзи Халилов, заместник-кметът Снежана Георгиева, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ при общината Стефан Калинов, кметове и общински съветници, директори на училища и детски градини и учители, представители на общинската администрация, синдикатите и други институции.
   Анализ на демографската динамика в общината направи Снежана Георгиева. Презентация за родените, живеещи по постоянен адрес и напуснали деца в Кубрат и селата на общината, за периода 2008 - 2013 г. представи Стефан Калинов. Направен бе и анализ на резултатите от външното оценяване на учениците в 4-ти и 7-ми клас за последните четири години.
   През тази учебна година в седем от осемте общински училища в Кубратска община има маломерни паралелки и слети класове. Те са общо 30, като маломерните са 15 и слетите - 15. Броят на децата и учениците в детските градини и училищата постоянно намалява. Сравнително ниски са резултатите от външното оценяване на учениците. Отбелязани бяха и други отрицателни тенденции през последните години.
   В състоялата се дискусия се чуха различни мнения и виждания по проблемите на образованието в Кубратска община. Всички те предстои да бъдат обобщени и прецизирани. В крайна сметка решенията ще бъдат взети от общинските съветници.

 

Назад