На вниманието на пчеларите в община Кубрат

   Община Кубрат уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия, съгласно приложени уведомителни писма от ЗК „Кубрат“, ЗП „Мариела Йорданова“, ЗП „Георги Димов Донев“, ЗП „Георги Христов, „Сортови семена“ ЕАД, „Сортови семена-98“ АД и ЕТ „Асотекс - Хамза Чакър“.

 

 

Уведомителни писма от ЗП „Мариела Йорданова“, ЗП „Георги Димов Донев“, ЗП „Георги Христов“, „Сортови семена“ ЕАД и „Сортови семена-98“ АД - 1 Версия за WinRar
Уведомителни писма от ЗП „Мариела Йорданова“, ЗП „Георги Димов Донев“, ЗП „Георги Христов“, „Сортови семена“ ЕАД и „Сортови семена-98“ АД - 2 Версия за WinRar
Уведомителни писма от ЗП „Мариела Йорданова“, ЗП „Георги Димов Донев“ и ЗП „Георги Христов“ - 3 Версия за Acrobat Reader
Уведомителни писма от ЗП „Мариела Йорданова“, ЗП „Георги Димов Донев“, ЗП „Георги Христов“, „Сортови семена“ ЕАД и „Сортови семена-98“ АД - 4 Версия за WinRar
Уведомително писмо от „Сортови семена“ ЕАД - 1 Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо от „Сортови семена“ ЕАД - 2 Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо от Земеделска кооперация „Кубрат“ - 1 Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо от Земеделска кооперация „Кубрат“ - 2 Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо от ЕТ „Асотекс - Хамза Чакър“ - 1 Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо от ЕТ „Асотекс - Хамза Чакър“ - 2 Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо от ЗП „Хамди Фикрет Кяшиф“ Версия за Acrobat Reader

 

Назад