Инвалидите от Кубратско отчетоха дейността си

   В Кубрат се проведе годишното отчетно събрание на дружеството на инвалидите в града. Гости бяха председателят на областната и общинската организация на Съюза на инвалидите в България /СИБ/ Радослав Няголов, директорът на общинското предприятие „Социални услуги“ Ахмед Камбер, представители на общинските организации на СИБ в Разград и Исперих.
   Отчет за дейността на дружеството през 2014 г. направи неговият председател Нина Костадинова. Отбелязано бе, че неговите членове са 465 души. Ахмед Камбер запозна присъстващите с новата програма за лични асистенти. В изказванията имаше искания за откриване на служебен телефон, на собствена банкова сметка и други.
   Накрая бяха приети отчетът за дейността на дружеството през 2014 г. и бюджетът за 2015 г.
   След форума на градската структура, в Кубрат се състоя и общо годишно отчетно събрание на общинската организация на СИБ. Гости бяха председателите на общинските организации на СИБ в Разград Иванка Петкова и в Исперих Нихат Хълми.
   Отчет за дейността на управителния съвет на общинската организация на СИБ в Кубрат направи нейният председател Радослав Няголов. В него бе отбелязано, че през 2014 г. в нея членуват 1 270 души, обединени в 9 дружества. Това показва, че тя е най-голямата неправителствена организация на територията на община Кубрат. Над 1 200 хора с увреждания са получили през миналата година по 3 куб. м. дърва за огрев на преференциални цени. Целеви помощи за придружител са получили 180 трудноподвижни лица.
   След изказванията бяха приети отчетът за работата през 2014 г., бюджетът за 2015 г. и план-програмата за дейността на кубратската общинска организация на СИБ през 2015 г.

 

Назад