Публично обсъждане на Проектобюджет 2011 г.

   Кметът на Община Кубрат и председателят на Общински съвет - гр. Кубрат на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети канят населението на общината на 10.02.2011 г. /четвъртък/ от 10.30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация на публично обсъждане на Проектобюджета за 2011 г. на Община Кубрат.

 

Назад