Кубратски учителки участваха в годишна планираща конференция в Белгия

   Директорът на СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат Татяна Дочева и преподавателката по английски език в него Нина Цонева участваха в годишна планираща конференция в Лювен, Белгия. Това бе в изпълнение на дейностите по проекта „Знаещи учители, можещи ученици, успешно училище“ на програмата „Еразъм +“. Училището се включи в програмата „European Studies“ - старша възраст преди две години. През този период, в сътрудничество с училища от своята група беше обменяна информация между учители и ученици в платформата на проекта.
   В конференцията участваха над 100 представители на училища от 15 държави - Дания, Германия, Гърция, Ирландия, Северна Ирландия, Италия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания, Швеция, Белгия и България.
   Представена бе възможността за учебна визита на европейските институции в Белгия, организирани и от Института в Лювен. Показани бяха и презентации на успешни проекти и добри практики на теми: „Въвеждане на дигиталната грамотност в класната стая“, „Еразъм +“ - нови възможности пред училищата по програмата“, „Групова работа на екипи от Дания, Ирландия и Швеция“, „Похвати за преподаване в класната стая за мотивиране на учениците“ и „Възможности на програмата „Twinning“. Представени бяха новите възможности и работа с онлайн платформата на проекта „European Studies“.
   Един ден беше посветен на запознаване с работата на европейските институции и посещение на Парламентариума - посетителски център в Брюксел, предоставящ по нов начин повече информация за институцията, която представлява европейските граждани. Интерактивни мултимедийни екрани направляват посетителите при пътуването им във времето на европейската интеграция и представят въздействието върху ежедневието ни. Центърът е достъпен на всичките 24 официални езика на Европейския съюз.
   Друг основен акцент на конференцията беше работата в 26-те групи, в които бяха разделени участниците. В групата, в която бе включено кубратското училище, участваха 8 училища от Ирландия, Франция и Германия. Представена беше работата на училището, негови успешни национални и международни проекти, както и информация за българската образователна система.
   Планирана беше работата за следващата година в две основни направления: „Аз и моят свят. Моето училище. Градът, в който живея.“ и „Традиции, обичаи, национална кухня. Здравословно хранене“. Подписано беше споразумение между училищата за работата през предстоящата академична година. Дейностите ще стартират през септември 2015 г. и ще приключат през май 2016 г.
   Предстои още една конференция по програмата през пролетта на 2016 г. в Ирландия.

 

Назад