Продължава обучението на служителите в община Кубрат

   Във връзка с изпълнението на проект по ОПАК „Разширяване на капацитета на служителите на Община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, съгласно договор №М13-22-14/25.07.2014 г. по Дейност 3 – Надграждащо обучение по ключови компетентности в КК „Златни пясъци се проведе обучение на тема „Подобряване на екипната ефективност“ в периода от 26.02.2015 г. до 28.02.2015 г. Лектори бяха проф. Юлиана Попова и доц. Надежда Йонкова. В обучението активно участваха 25 служители на общината, които повишиха уменията си за работа в екип и придобиха сертификати за успешно приключил курс на обучение.
   По Дейност 4 – Надграждащи обучения в ИПА двама общински служители взеха участие в обучение на тема „ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ - ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“- ЕП-6/2014, което се проведе на 26 и 27 февруари 2015 г. в учебната база на Института по публична администрация в Банкя – София. Придобитите знания ще послужат при прилагане на облачните услуги като иновативен подход за електронно управление.

 

Назад