Сключени са два договора за безплатно саниране в Кубрат

   На 4 март 2015 г. областният управител на област Разград Петър Василев подписа първите два тристранни договора в областта за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Сключването на договорите бе направено със сдруженията „Стефан Караджа 39” и „Райна Княгиня”, и двете от Кубрат. След подписването на договора, предстои обявяване на обществени поръчки за строителен надзор, енергийно и техническо обследване, проектиране и изпълнение на санирането.
   Към 27 февруари 2015 г. общият брой на регистрираните сдружения на собственици в област Разград е 12, от които 5 в Кубрат.

 

Назад