Разпределиха средствата за читалищна дейност в Кубрат

   Държавната субсидия за читалищна дейност за тази година бе разпределена между всичките 15 читалища в община Кубрат. Това стана на редовно заседание на общинската комисия с председател заместник-кметът Снежана Георгиева. На срещата присъстваха кметът Ремзи Халилов, председателите и секретарите на читалищата.
   Присъстващите бяха запознати с обобщения анализ на получените отчети по годишната програма за дейността на читалищата през 2014 г. и с критериите за разпределението на годишната държавна и общинска субсидия за 2015 г. Финансовата тема предизвика оживени разисквания и дебати, направиха се и конкретни предложения.
   Крайното решение на комисията бе субсидията от 270 660 лв. да бъде разпределена между всички културни институции в общината. Това е с 21 060 лв. повече, в сравнение с миналата година. За дофинансиране от общината са предвидени 26 000 лв.
   В своето изказване кметът Халилов говори за някои нерешени проблеми на читалищата и обеща общината да подпомага всички техни прояви.

 

Назад