Клуб „Млад еколог“ работи в Професионалната гимназия в Кубрат

   От началото на учебната година в Професионалната гимназия в Кубрат работи клуб „Млад еколог“ с ръководител Маргарита Донева. Неотдавна бе неговата първа представителна изява. Темата бе: „Здравословен начин на живот“. Учениците направиха специално табло, което е изложено в коридора на училището. А в голямото междучасие членове на клуба раздадоха ябълки на всички ученици. Предстои нови прояви на клуба.

 

Назад