Министерство на отбраната обявява прием на български граждани за служба в доброволния резерв

   На основание Заповед № ОХ–104 от 06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за доброволен резерв във военните формирования на видовете въоражени сили, които да се заемат чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС, както следва: за ВВС – 135 места и за ВМС – 254 места.

 

 

Заповед № ОХ-104 от 06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Р България Версия за Acrobat Reader
Приложение № 1 към Заповед № ОХ-104 от 06.02.2015 г. за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад