Съобщение във връзка с местни избори 2015 г.

   Уважаеми граждани, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове моля, проверете актуалността на настоящия и постоянния ви адрес в центъра за админитративни услуги в град Кубрат и кмествата на общината.
   Съгласно разпоредбите на изборния кодекс списъците за произвеждане на изборите се съставят по населени места, съобразно постоянния адрес на лицата.
   В разпоредбата на чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс е регламентирано, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
   Справка на телефон – 0848 / 72020, вътр. 226.

 

Назад