Над 300 участия за година имат самодейците от Кубрат

   Петнадесетте читалища в Кубрат активно работят за запазването на нематериалното културно наследство. Важна роля за съхраняването на автентичните фолклорни традиции и обичаи изпълняват близо 900 самодейци от клубовете и школите, създадени към културните институции.
   През миналата година читалищните състави участваха в редица конкурси с национално и международно значение. Самодейците от село Бисерци спечелиха първо място от Националния конкурс „Букет“, а техният уникален обичай хъдрелез беше вписан в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища - България“.
   Голям успех постигнаха съставите от Юпер и Медовене на Националния фолклорен събор „Лудогорие“, който се проведе в местността Пчелина край Разград, а певците и танцьорите от село Севар се представиха отлично на Третия фестивал на турския фолклор в България.
   Самодейците от Кубрат пък се завърнаха с награда от Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ в Шумен.
   През миналата година самодейните състави от всички читалища участваха в Международния фолклорен фестивал „Божурите“, който се проведе в местността „Равна гора“ край село Божурово.
   Културните институции участват активно в селищните традиционни празници и в разменни гостувания с читалища от други общини. Над 300 са изявите им в читалищни, общински, регионални, национални и международни конкурси през 2014 година.

 

Назад