Покана за кандидатите за предоставяне на услуги по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”

   Община Кубрат кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.

 

 

Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” позиция педагог Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция педагог Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи / класове” позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция стоматолог Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция стоматолог Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция медицинска сестра Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция медицинска сестра Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция лекар - педиатър Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция лекар - педиатър Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услуги по проект за социално включване - позиция социален работник - координатор Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция социален работник - координатор Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи / класове” позиция социален работник / социален педагог Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция социален работник / социален педагог Версия за Acrobat Reader
Образец на CV Версия за Microsoft Word

 

Назад