Водният цикъл в Кубрат навлезе в последния си етап

   Въпреки зимата и неблагоприятните условия, работата по водния цикъл в Кубрат не спира. Нито дъждовете и снеговете, нито ниските температури, са пречка за работниците и техническия персонал. В последния си етап навлезе работата по най-мащабния прект в историята на града „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационни мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадни води“. Той е на стойност 42 821 111 лева и трябва да завърши до 30 юни 2015 год.
   До края на месец януари е изградена 34,50 км канализационни мрежа от предвидените по проекта 35,92 км, което представлява 96% от общата дължина. Напълно изградени са предвидените главни колектори към мрежата с дължина 2,62 км. Изградената водопроводна мрежа е 34,50 км, от предвидените по проекта 35,50 км, което е 97% от общата дължина.
   За съжаление времето, все пак не позволява започнатото през есента на миналата година асфалтиране на градските улици. Предстои то да продължи след 1 април 2015 г.
   Много кубратчани се оплакват от калта и водата по улиците, но явно ще трябва да потърпят още малко, защото просто няма друг начин да се извърши това грандиозно строителство.

 

Назад