Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Кубрат

   Общинска администрация - Кубрат информира гражданите и домоуправителите на многофамилни жилищни сгради в град Кубрат, които отговарят на условията за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност, че на 28.01.2015 г. /сряда/ Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерството на финансите и Българската банка за развитие утвърди пакет от документи, включващ Методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
   Утвърденият пакет от документи за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради можете да намерите тук или да получите на място в Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, етаж 1, стая № 2 „ТСУ”, тел. 7-20-20, вътр. 130, 131 и 230.

 

 

1. Методически указания Версия за Microsoft Word
2. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост / етажните собствености Версия за Microsoft Word
3. Протокол от залепване на поканата Версия за Microsoft Word
4. Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост / етажните собствености Версия за Microsoft Word
5. Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците Версия за Microsoft Word
6. Заявление за интерес и финансова помощ Версия за Microsoft Word
7. Справка за собствениците на самостоятелни обекти Версия за Microsoft Word
8. Покана за общо събрание на сдружението на собствениците Версия за Microsoft Word
9. Протокол от залепване на поканата за ОС на СС Версия за Microsoft Word
10. Протокол от ОС на СС Версия за Microsoft Word
11. Договор СС - Община Версия за Microsoft Word
11.1. Декларация за минимални и държавни помощи Версия за Microsoft Word
11.2. Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите Версия за Microsoft Word
12. Договор за целево финансиране Версия за Microsoft Word
12.1. Приложение № 1 Версия за Microsoft Word
12.2. Приложение № 2 Версия за Microsoft Word
12.3. Приложение № 3 Версия за Microsoft Word
13. Декларация от собственик, който не е член на сдружението на собствениците Версия за Microsoft Word
14. Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Версия за Microsoft Word
15. Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Версия за Microsoft Word
Информационна брошура на МРРБ Версия за Adobe Reader
Решение на Министерски съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

Назад