Първа сбирка на читалищните секретари от Кубратско

   В Кубрат се състоя работна среща на читалищните секретари в общината. Тя бе първа за тази година и бе водена от главния експерт в отдел „Култура“ към община Кубрат Феодора Илиева.
   Секретарят на читалището в село Юпер Дарина Пенева запозна присъстващите с някои решения на последния 33-ти конгрес на Съюза на народните читалища, на който бе делегат. След това бяха разисквани различни въпроси, свързани с читалищната дейност. Дискутирани бяха и взаимоотношенията между Съюза и читалищата в общината.
   Обсъдено бе предложението за даряване на лични средства за подпомагане закупуването на сграда за Съюза в София. Бе взето решение до края на месец март да бъдат изпратени събраните средства.
   Читалищните секретари бяха запознати с критериите за разпределението на годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност през тази година. След приемането на общинския бюджет в началото на месец март, предстои провеждането на общо събрание на читалищните ръководства, на което ще стане ясно точното разпределение на средствата.

 

Назад